گروههای محصولات / پيچ / پيچ خودكار / پيچ خودكار آچارخور

بیشتر بدانیم

پیچ خودکار آچارخور

پیچ خودکار آچارخور ، استوانه ای رزوه شده می باشد که نوک رزوه آن تیز  می باشد و در  قطعه و محل مورد نظر فرو میرود و برای سفت  شدن  نیازی به مهره ندارد  و گل پیچ آن بصورت شش گوش  می باشد که میتوان از  آچار شش گوش  برای  سفت کردن استفاده کرد

جنس پیچ خودکار آچارخور

جنس این  پیچ از معمولا  از آهن  یا  استنلس استیل در دو گرید استیل 304 و 316 می باشد  که تولید  و  مورد استفاده قرار میگیرد   

استاندارد پیچ خودکار آچارخور

برای تولید و به کارگیری پیچ خودکار آچارخور استانداردهای مختلفی نظیر astm یا din یا iso وجود دارد یکی از پرکاربردترین استانداردها برای  پيچ خودکار آچارخور   din 6928 یا  iso 7053 می باشد

موارد استفاده پیچ خودکار آچارخور

پیچ خودکار آچارخور  یکی از رایج ترن اشکال پیچ و اتصالات  می باشد  و  مصارف صنعتی  و خانگی  فراوانی  دارد .

فروشگاه  اینترنتی  تهران پیچ عرضه  کننده و توزیع  کننده انواع پیچ خودکار آچارخور  در سایزهای مختلف  می باشد
برای کسب اطلاعات  بیشتر  و اطلاع از قیمت پیچ خودکار آچارخور  با فروشگاه تماس حاصل نمایید

** برای دریافت کاتالوگ پیچ خودکار آچارخور  کلیک نمایید **

لیست محصولات

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST2.9*6.5

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  6.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST2.9*9.5

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST2.9*13

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST2.9*14.6

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  14.6mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST2.9*19

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.5*6.5

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  6.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.5*9.5

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.5*13

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.5*14.6

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  14.6mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.5*19

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.5*22

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.9*9.5

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.9*13

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.9*14.6

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  14.6mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.9*19

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.9*22

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST3.9*25

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.2*9.5

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.2*13

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.2*14.6

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  14.6mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.2*19

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.2*22

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.2*25

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.8*9.5

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.8*13

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.8*14.6

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  14.6mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.8*19

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.8*22

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST4.8*25

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST5.5*13

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST5.5*14.6

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  14.6mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST5.5*19

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST5.5*22

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST5.5*25

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST5.5*32

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST5.5*38

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST6.3*13

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST6.3*14.6

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  14.6mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST6.3*19

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST6.3*22

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST6.3*25

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST6.3*32

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST6.3*38

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST6.3*45

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST6.3*50

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST8*14.6

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  14.6mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST8*19

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST8*22

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST8*25

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST8*32

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST8*38

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST8*45

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

پيچ خودکار آچارخور

سایز :  ST8*50

قطر پیچ :  8mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 6928

 

لینک های مرتبط