گروههای محصولات / پيچ / پيچ خودكار / پيچ خودکار تلگرافي

بیشتر بدانیم

پیچ خودکار تلگرافی

پیچ خودکار تلگرافی ، استوانه ای رزوه شده می باشد که نوک رزوه آن تیز  می باشد و در  قطعه و محل مورد نظر فرو میرود و برای سفت  شدن  نیازی به مهره ندارد  و گل پیچ آن بصورت پیچ گوشتی خور  می باشد که میتوان از  پیچ گوشتی  برای  سفت کردن آن استفاده کرد

جنس پیچ خودکار تلگرافی

جنس این  پیچ از معمولا  از آهن  یا  استنلس استیل در دو گرید استیل 304 و 316 می باشد  که تولید  و  مورد استفاده قرار میگیرد   

استاندارد پیچ خودکار تلگرافی

برای تولید و به کارگیری پیچ خودکار تلگرافی استانداردهای مختلفی نظیر astm یا din یا iso وجود دارد یکی از پرکاربردترین استانداردها برای  پيچ خودکار تلگرافی din 968 می باشد

موارد استفاده پیچ خودکار تلگرافی

پیچ خودکار تلگرافی یکی از رایج ترن اشکال پیچ و اتصالات  می باشد  و  مصارف صنعتی  و خانگی  فراوانی  دارد .

فروشگاه  اینترنتی  تهران پیچ عرضه  کننده و توزیع  کننده انواع پیچ خودکار تلگرافی در سایزهای مختلف  می باشد
برای کسب اطلاعات  بیشتر  و اطلاع از قیمت پیچ خودکار تلگرافی با فروشگاه تماس حاصل نمایید

** برای دریافت کاتالوگ پیچ خودکار تلگرافی کلیک نمایید **

لیست محصولات

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST2.9*6.5

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  6.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST2.9*9.5

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST2.9*13

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST2.9*16

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST2.9*19

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST3.5*9.5

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST3.5*13

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST3.5*16

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST3.5*19

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST3.5*22

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST3.5*25

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.2*9.5

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.2*13

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.2*16

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.2*19

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.2*22

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.2*25

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.2*32

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.8*9.5

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.8*13

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.8*16

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.8*19

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.8*22

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.8*25

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.8*32

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST4.8*38

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST5.5*13

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST5.5*16

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST5.5*19

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST5.5*22

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST5.5*25

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST5.5*32

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST5.5*38

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST6.3*13

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST6.3*16

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST6.3*19

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST6.3*22

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST6.3*25

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST6.3*32

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

پيچ خودکار تلگرافی

سایز :  ST6.3*38

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 968

 

لینک های مرتبط