گروههای محصولات / مهره / مهره شش گوش / مهره شش گوش باريک

بیشتر بدانیم

مهره شش گوش باریک

مهره شش گوش باریک یا  مهره باریک دسته ای از اتصالات  است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده  شش گوش یا  شش پر می باشد که  ارتفاع آن  از  مهره  شش گوش آهنی کوتاه تر می باشد

جنس مهره شش گوش باریک

جنس باریک از آهن می باشد که  با  توجه  به  شرایط محیط مورد استفاده  به  صورت  گالوانیزه  یا  سیاه  استفاده  میشود

استاندارد مهره باریک

مهره شش گوش باریک بر اساس استاندارد din 439  که  معادل آن iso 4035 می باشد تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

اتصالات مکمل مهره شش گوش باریک

از اتصالاتی که در  کنار مهره باریک مورد استفاده قرار میگیرد میتوان از  پیچ سر شش گوش آهنی  و واشر تخت آهنی نام برد.

فروشگاه  اینترنتی  تهران پیچ عرضه  کننده و توزیع  کننده انواع مهره باریک در سایزهای مختلف می باشد
برای کسب اطلاعات  بیشتر  و اطلاع از قیمت مهره شش گوش باریک با فروشگاه تماس حاصل نمایید

** برای دریافت کاتالوگ مهره شش گوش باریک کلیک نمایید **

لیست محصولات

مهره شش گوش باریک

سایز :  M1.6

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M1.8

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M2

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M2.5

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M3

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M3.5

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M4

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M5

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M6

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M8

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M10

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M12

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M14

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M16

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M18

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M20

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M22

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M24

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M27

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M30

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M33

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M36

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M39

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M42

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M45

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M48

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

مهره شش گوش باریک

سایز :  M52

نوع پوشش : سیاه  ، گالوانیزه 

استاندارد :  DIN 439 

 

لینک های مرتبط