گروههای محصولات / پيچ / پيچ سرمته اي سرخزينه

بیشتر بدانیم

پیچ سرمته ای سرخزینه

پیچ سرمته ای سرخزینه یا پیچ سرمته تخت ، استوانه ای رزوه شده می باشد که گل پیچ آن به صورت سرخزینه می باشد که در  انتهای بخش رزوه شده آن قسمتی مته ای تعبیه شده است

جنس پیچ سرمته ای سرخزینه

جنس پیچ سرمته سرخزینه  از آهن  یا  فولاد یا  استنلس استیل می باشد  که  معمولا  به صورت آبکاری شده ( گالوانیزه ) عرضه  میشود  .

استاندارد پیچ سرمته ای سرخزینه

پیچ سرمته ای سرخزینه تحت استاندارد din 7504 P که معادل آن iso 1584  می باشد تولید  و مورد استفاده قرار  میگیرد.

موارد استفاده پیچ سرمته ای سرخزینه

پیچ سرمته ای سرخزینه به  سبب تعبیه شدن  قسمت مته ای که در انتهای بخش رزوه شده ان قرار دارد در بسته شدن و محکم شدن بر روی  قطعه یا دیوار یا سطح مورد نظر استفاده میشود

فروشگاه  اینترنتی  تهران پیچ عرضه  کننده و توزیع  کننده انواع پیچ سرمته ای سرخزینه در سایزهای مختلف  می باشد

برای کسب اطلاعات  بیشتر  و اطلاع از قیمت پیچ سرمته سرخزینه با فروشگاه تماس حاصل نمایید

** برای دریافت کاتالوگ پیچ سرمته ای سرخزینه کلیک نمایید **

لیست محصولات

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 2.9*9.5

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 2.9*13

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 2.9*16

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 2.9*19

قطر پیچ :  2.9mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.5*9.5

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.5*13

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.5*16

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.5*19

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.5*22

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.5*25

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*13

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*16

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*19

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*22

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*25

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*28

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  28mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*30

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*32

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*35

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 3.9*38

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.2*13

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.2*16

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.2*22

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.2*25

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.2*28

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  28mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.2*30

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.2*32

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.2*35

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.2*38

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*13

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  13mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*16

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*19

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*22

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*25

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*28

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  28mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*30

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*32

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*35

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*38

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*45

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 4.8*50

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*16

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*19

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*22

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*25

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*28

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  28mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*30

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*32

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*35

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*38

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*45

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 5.5*50

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*19

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  19mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*22

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  22mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*25

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*28

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  28mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*30

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*32

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  32mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*35

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*38

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  38mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*45

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

پیچ سرمته ای سرخزینه

سایز :  ST 6.3*50

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7504 P

 

لینک های مرتبط