گروههای محصولات / پيچ / پيچ چوب / پيچ چوب سر خزينه عدسي پيچ گوشتي خور

بیشتر بدانیم

پیچ چوب سر خزينه عدسی پيچ گوشتي خور

پیچ چوب سر خزينه عدسی پيچ گوشتي خور ، استوانه ای رزوه شده می باشد که نوک رزوه آن تیز  می باشد و در  قطعه و محل مورد نظر فرو میرود و برای سفت  شدن  نیازی به مهره ندارد  و گل پیچ  آن معمولا چهار سو  می باشد  و بخشی از ساقه آن بدون رزوه  می باشد

جنس پیچ چوب سر خزينه عدسی پيچ گوشتي خور

جنس این  پیچ از معمولا  از آهن  یا  استنلس استیل در دو گرید استیل 304 و 316 می باشد  که تولید  و  مورد استفاده قرار میگیرد   .

استاندارد پیچ چوب سر خزينه عدسی پيچ گوشتي خور

برای تولید و به کارگیری پیچ چوب سر خزينه پيچ گوشتي خور استانداردهای مختلفی نظیر astm یا din یا iso وجود دارد یکی از پرکاربردترین استانداردها برای پيچ چوب سر خزينه عدسی پيچ گوشتي خور  din 7995 می باشد

موارد استفاده پیچ چوب سر خزينه عدسی پيچ گوشتي خور

پیچ چوب سر خزينه عدسی پيچ گوشتي خور یکی از رایج ترن اشکال پیچ و اتصالات  می باشد  و با  توجه  به  نام  آن  در صنایع  چوبی مصرف فراوانی دارد .

فروشگاه  اینترنتی  تهران پیچ عرضه  کننده و توزیع  کننده انواع پیچ چوب سر خزينه عدسی پيچ گوشتي خور در سایزهای مختلف  می باشد
برای کسب اطلاعات  بیشتر  و اطلاع از قیمت پیچ چوب سر خزينه عدسی پيچ گوشتي خور با فروشگاه تماس حاصل نمایید

** برای دریافت کاتالوگ پیچ چوب سرخزینه عدسی پیچ گوشتی خور کلیک نمایید **

لیست محصولات

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M2.5*10

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  10mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M2.5*12

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  12mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M2.5*16

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M2.5*20

قطر پیچ :  2.5mm     طول پیچ :  20mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3*10

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  10mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3*12

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  12mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3*16

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3*20

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  20mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3*25

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3*30

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3*35

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3*40

قطر پیچ :  3mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3.5*10

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  10mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3.5*12

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  12mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3.5*16

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3.5*20

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  20mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3.5*25

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3.5*30

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3.5*35

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3.5*40

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M3.5*45

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4*12

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  12mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4*16

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4*20

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  20mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4*25

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4*30

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4*35

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4*40

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4*45

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4*50

قطر پیچ :  4mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4.5*16

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4.5*20

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  20mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4.5*25

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4.5*30

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4.5*35

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4.5*40

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4.5*45

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4.5*50

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M4.5*50

قطر پیچ :  4.5mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*16

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*20

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  20mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*25

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*30

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  30mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*35

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*40

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*45

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*50

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*60

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  60mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M5*70

قطر پیچ :  5mm     طول پیچ :  70mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M6*35

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  35mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M6*40

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  40mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M6*45

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  45mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M6*50

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  50mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M6*60

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  60mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

پيچ چوب سر خزینه عدسی پیچ گوشتی خور

سایز :  M6*70

قطر پیچ :  6mm     طول پیچ :  70mm  

نوع پوشش : سفید

استاندارد :  DIN 7995

 

لینک های مرتبط