گروههای محصولات / پيچ / استاد بولت

بیشتر بدانیم

استاد بولت

استاد بولت ، استوانه ای تمام رزوه شده می باشد هیچگونه گل پیچ ندارد و برای  سفت  کردن  آن معمولا از دو مهره استفاده میشود و اندازه  طول متفاوتی دارد و معمولا براساس اینچ اندازه  گیری میشود .

جنس استاد بولت

جنس این  پیچ از فولاد و استنلس استیل درگریدهای  L7M - L7 - B16 - B8M - B8 - B7M - B7  و ... می باشد  که تولید  و  مورد استفاده قرار میگیرد و  پوشش آن با  توجه به  محل مورد  استفاده غالباً کادمیوم کرومات ، داکرومات  و یا PTFE  می باشد  .

استاندارد استاد بولت

برای تولید و به کارگیری استاد بولت نیز مانند دیگر اتصالات  استانداردی وجود دارد  که  استاندارد مورد  استفاده در مورد  استاد بولت ASTM A193 می باشد

موارد استفاده  استاد بولت

استاد یکی از رایج ترن اشکال پیچ و اتصالات  می باشد  که در  صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ... مورد  استفاده  قرار میگیرد .

فروشگاه  اینترنتی  تهران پیچ عرضه  کننده و توزیع  کننده انواع استاد بولت در سایزهای مختلف  می باشد

برای کسب اطلاعات  بیشتر  و اطلاع از قیمت استاد بولت با فروشگاه تماس حاصل نمایید

لیست محصولات

استاد بولت

سایز :  60 * "1/2

قطر پیچ : 1/2inch    طول پیچ :  60mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  65 * "1/2

قطر پیچ : 1/2inch    طول پیچ :  65mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  70* "1/2

قطر پیچ : 1/2inch    طول پیچ :  70mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  75 * "1/2

قطر پیچ : 1/2inch    طول پیچ :  75mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  80 * "1/2

قطر پیچ : 1/2inch    طول پیچ :  80mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  100 * "1/2

قطر پیچ : 1/2inch    طول پیچ :  100mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  65 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  65mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  70 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  70mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  75 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  75mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  80 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  80mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  90 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  90mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  100 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  100mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  110 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  110mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  120 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  120mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  130 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  130mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  140 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  140mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  150 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  150mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  160 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  160mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  170 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  170mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  180 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  180mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  190 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  190mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  200 * "5/8

قطر پیچ : 5/8inch    طول پیچ :  200mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  75 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  75mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  80 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  80mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  90 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  90mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  100 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  100mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  110 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  110mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  120 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  120mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  130 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  130mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  140 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  140mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  150 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  150mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  160 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  160mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  170 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  170mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  180 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  180mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  190 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  190mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  200 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  200mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  210 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  210mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  220 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  220mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  230 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  230mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  240 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  240mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  250 * "3/4

قطر پیچ : 3/4inch    طول پیچ :  250mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  100 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  100mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  90 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  90mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  110 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  110mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  120 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  120mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  130 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  130mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  140 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  140mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  150 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  150mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  160 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  160mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  170 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  170mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  180 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  180mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  190 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  190mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  200 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  200mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  210* "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  210mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  220 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  220mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  230 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  230mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  240 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  240mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  240 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  240mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  250 * "7/8

قطر پیچ : 7/8inch    طول پیچ :  250mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  100 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  100mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  110 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  110mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  120 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  120mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  130 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  130mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  140 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  140mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  150 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  150mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  160 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  160mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  170 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  170mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  180 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  180mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  190 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  190mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  200 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  200mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  210 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  210mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  220 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  220mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  230 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  230mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  240 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  240mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  250 * "1

قطر پیچ : 1inch    طول پیچ :  250mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  120 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  120mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  130 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  130mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  140 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  140mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  150 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  150mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  160 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  160mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  170 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  170mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  180 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  180mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  190 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  190mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  200 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  200mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  210 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  210mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  220 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  220mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  230 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  230mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  240 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  240mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  250 * "1/8 1

قطر پیچ : "1/8 1     طول پیچ :  250mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  130 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  130mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  140 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  140mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  150 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  150mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  160 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  160mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  170 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  170mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  180 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  180mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  190 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  190mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  200 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  200mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  210 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  210mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  220 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  220mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  230 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  230mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  240 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  240mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

استاد بولت

سایز :  250 * "1/4 1

قطر پیچ : "1/4 1     طول پیچ :  250mm

مقاومت کششی  :  L7 - B16 - B8 - B7 

نوع پوشش : سیاه ، گاوانیزه  داکرومات ، PTFE

استاندارد :  ASTM A193

 

لینک های مرتبط