جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ واشر تخت خشکه اچ وی HV

کاتالوگ واشر تخت خشکه اچ وی HV

واشر تخت خشکه اچ وی HV دسته از واشر است که در صنعت ساختمان سازی و سوله سازی استفاده فراوانی دارد .

گرید مقاومتی این واشر 10 می باشد و جزو مقام ترین واشرهای موجود در صنعت می باشد و جنس مواد ساخته شده این واشر از CK45 می باشد.

دریافت فایل کاتالوگ