جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ مهره خشکه اچ وی HV

کاتالوگ  مهره خشکه اچ وی HV

مهره خشکه اچ وی HV دسته از واشر است که در صنعت ساختمان سازی و سوله سازی استفاده فراوانی دارد .

گرید مقاومتی این مهره 10 می باشد و جزو مقام ترین مهره های موجود در صنعت می باشد و جنس مواد ساخته شده این مهره از CK45 می باشد.

دریافت فایل کاتالوگ