جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانجدول وزن پیچ سر شش گوش تمام رزوه

جدول وزن پیچ سر شش گوش تمام رزوه  DIN 933

وزن پیچ یکی از فاکتورهای اصلی در طراحی سازه ها و قطعات است جدول وزن پیچ سر شش گوش تمام رزوه تحت استاندارد din 933 تهیه شده است

دریافت فایل کاتالوگ