جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ وزن پیچ شش گوش آهنی نیم رزوه

پیچ شش گوش آهنی نیم رزوه

پیچ شش گوش آهنی نیم رزوه یا  پیچ سر شش گوش آهنی نیم رزوه ، استوانه ای تماماً  رزوه شده می باشد که گل پیچ آن به صورت شش گوش یا  شش پر می باشد .

جنس پیچ شش گوش آهنی نیم رزوه

جنس این  پیچ از  آهن می باشد  که  معمولا  به دوصورت سیاه  یا آبکاری شده ( گالوانیزه ) عرضه  میشود  .

استاندارد پیچ شش گوش آهنی نیم رزوه

پیچ شش گوش آهنی نیم رزوه تحت استاندارد din 931  که معادل آن iso 4014  می باشد تولید  و مورد استفاده قرار  میگیرد.

دریافت فایل کاتالوگ