جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ وزن پیچ شش گوش آهنی تمام رزوه

پیچ شش گوش آهنی تمام رزوه

پیچ شش گوش آهنی تمام رزوه یا  پیچ سر شش گوش آهنی تمام رزوه ، استوانه ای تماماً  رزوه شده می باشد که گل پیچ آن به صورت شش گوش یا  شش پر می باشد .

جنس پیچ شش گوش آهنی تمام رزوه

جنس این  پیچ از  آهن می باشد  که  معمولا  به دوصورت سیاه  یا آبکاری شده ( گالوانیزه ) عرضه  میشود  .

استاندارد پیچ شش گوش آهنی تمام رزوه

پیچ شش گوش آهنی تمام رزوه تحت استاندارد din 933 که معادل آن iso 4017  می باشد تولید  و مورد استفاده قرار  میگیرد.

دریافت فایل کاتالوگ