جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ وزن پیچ شش گوش خشکه 10.9 نیم رزوه

پیچ شش گوش خشکه نیم رزوه  10.9

پیچ شش گوش خشکه نیم رزوه یا  پیچ شش گوش فولادی نیم رزوه ، استوانه ای تماماً  رزوه شده می باشد که گل پیچ آن به صورت شش گوش یا  شش پر می باشد .

جنس پیچ شش گوش خشکه نیم رزوه  10.9

جنس این  پیچ از  فولاد CK45 یا MO40 می باشد  که گرید مقاومتی آن 10.9 می باشد  و معمولا  به دوصورت سیاه  یا آبکاری شده ( گالوانیزه عرضه  میشود  .

استاندارد پیچ شش گوش خشکه نیم رزوه  10.9

پیچ شش گوش نیم رزوه خشکه تحت استاندارد din 931 که معادل آن iso 4014  می باشد تولید  و مورد استفاده قرار  میگیرد.

دریافت فایل کاتالوگ