جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ مهره شش گوش آهنی

مهره شش گوش آهنی

مهره شش گوش آهنی یا مهره آهنی دسته ای از اتصالات  است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده  شش گوش یا  شش پر می باشد

جنس مهره شش گوش آهنی

جنس مهره شش گوش آهنی از آهن می باشد که  با  توجه  به  شرایط محیط مورد استفاده  به  صورت  گالوانیزه  یا  سیاه  استفاده  میشود

استاندارد مهره شش گوش آهنی

مهره شش گوش آهنی بر اساس استاندارد din 934  که  معادل آن iso 4032 می باشد تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

دریافت فایل کاتالوگ