جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ مهره شش گوش استیل

مهره شش گوش استیل

مهره شش گوش استیل یا مهره استیل دسته ای از اتصالات  است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده  شش گوش یا  شش پر می باشد

جنس مهره شش گوش استیل

جنس مهره شش گوش استیل از استنلس استیل می باشد که در دو دسته ذیل تولید و مصرف میگردد :

مهره شش گوش استیل گرید A2 یا 304

مهره شش گوش استیل گرید A4 یا 316

استاندارد مهره شش گوش استیل

مهره شش گوش استیل بر اساس استاندارد din 934  که  معادل آن iso 4032 می باشد تولید و مورد استفاده قرار میگرد 

دریافت فایل کاتالوگ