جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ مهره جوشی

مهره جوشی

مهره جوشی یا مهره چهار گوش جوشی دسته ای از اتصالات  است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده  چهار گوش یا  چهار پر می باشد که  قابل  جوش دادن به  محل مورد  نظر می باشد

جنس مهره جوشی

جنس مهره جوشی از آهن می باشد که  با  توجه  به  شرایط محیط مورد استفاده  به  صورت  گالوانیزه  یا  سیاه  استفاده  میشود

استاندارد مهره جوشی

مهره جوشی بر اساس استاندارد din 928  تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

دریافت فایل کاتالوگ