جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ مهره شش گوش اچ وی

مهره شش گوش اچ وی

مهره شش گوش اچ وی یا مهره اچ وی دسته ای از اتصالات  است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده  شش گوش یا  شش پر می باشد

جنس مهره اچ وی

جنس مهره شش گوش اچ وی معمولا از فولاد ck45 یا mo40 می باشد که  با  توجه  به روش تولید  بر اساس فورچ سرد  و امکان دسترسی به  کوره  حرارتی  مخصوص متغیر می باشد . کلاس مقاومتی  مهره اچ وی 10 می باشد  

استاندارد مهره شش گوش اچ وی

مهره شش گوش اچ وی بر اساس استاندارد din 6915  که  معادل آن EN 14399 – 4 می باشد تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

دریافت فایل کاتالوگ