جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ مهره شش گوش جوشی

مهره شش گوش جوشی

مهره شش گوش جوشی یا مهره جوشی دسته ای از اتصالات  است که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده  شش گوش یا  شش پر می باشد که  قابل  جوش دادن به  محل مورد  نظر می باشد

جنس مهره شش گوش جوشی

جنس مهره شش گوش جوشی از آهن می باشد که  با  توجه  به  شرایط محیط مورد استفاده  به  صورت  گالوانیزه  یا  سیاه  استفاده  میشود

استاندارد مهره شش گوش جوشی

مهره شش گوش جوشی بر اساس استاندارد din 929  تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

دریافت فایل کاتالوگ