جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ واشر فنری خشکه

واشر فنری خشکه

واشر فنری خشکه یا واشر فنری فولادی دسته  از  اتصالات است  که  دولبه آن از یک دیگر جدا می  باشد  که به طور معمول برای توزیع بار و فشار از یک سطح موضعی، مانند پیچ و مهره استفاده می شود.

استاندارد واشر فنری خشکه

واشر فنری خشکه فولادی بر اساس استاندارد DIN 127   که معادل آن  UNI 1751  می باشد تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

دریافت فایل کاتالوگ