جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ واشر مربعی

واشر چهار گوش

واشر چهار گوش یا  واشر مربعی دسته  از  اتصالات است  که  بصورت یک مربع و صفحه نازک با یک سوراخ است که به طور معمول برای توزیع بار و فشار از یک سطح موضعی، مانند پیچ و مهره استفاده می شود.

استاندارد واشر چهار گوش

واشر چهار گوش بر اساس استاندارد din 436  که  معادل آن UNI 6596 می باشد تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

دریافت فایل کاتالوگ