جزئیات کامل کاتالوگ

کاتالوگ

عنوانکاتالوگ واشر ریلی

واشر ریلی

واشر ریلی دسته  از  اتصالات است  که بصورت مربعی با  سطح شیب دار می باشد  که به طور معمول برای توزیع بار و فشار از یک سطح موضعی، مانند پیچ و مهره استفاده می شود.

انواع  واشر ریلی

واشر ریلی معمولا به  صورت آهنی و  خشکه یا  فولادی  که با توجه  به گرید ها و استانداردهای مختلف تولید و مورد  استفاده قرار می گیرد

استاندارد واشر ریلی

واشر ریلی با توجه به  نوع آن  بر اساس استانداردهای ذیل تولید و مورد استفاده قرار میگرد .

1-واشر ریلی آهنی DIN 434  

2-واشر ریلی خشکه فولادی اچ وی DIN 6917

3- واشر ریلی خشکه فولادی DIN 434  

دریافت فایل کاتالوگ