گروههای محصولات / پيچ / پيچ استيل / پيچ سرمته اي استيل

بیشتر بدانیم

پیچ سرمته ای استیل

پیچ سرمته ای استیل یا پیچ سرمته استیل ، استوانه ای رزوه شده می باشد که گل پیچ آن به صورت شش گوش یا بکسی می باشد که در  انتهای بخش رزوه شده آن قسمتی مته ای تعبیه شده است

جنس پیچ سرمته ای استیل

جنس پیچ سرمته ای استیل از استنلس استیل می باشد که در دو دسته ذیل تولید و مصرف میگردد :

پیچ سرمته ای استیل گرید A2 یا 304

پیچ سرمته ای استیل گرید A4 یا 316

استاندارد پیچ سرمته ای استیل

پیچ سرمته استیل تحت استاندارد din 7504 که معادل آن iso 1584  می باشد تولید  و مورد استفاده قرار  میگیرد.

انواع پیچ سرمته ای استیل

پیچ سرمته ای استیل مدل های  مختلفی دارد  نظیر پیچ سر مته ای شش گوش استیل یا پیچ سر مته ای بکسی استیل و پیچ سرمته ای پیچ گوشتی خور استیل

موارد استفاده پیچ سرمته ای استیل

پیچ سرمته ای استیل به  سبب تعبیه شدن  قسمت مته ای که در انتهای بخش رزوه شده ان قرار دارد در بسته شدن و محکم شدن بر روی  قطعه یا دیوار یا سطح مورد نظر استفاده میشود

فروشگاه  اینترنتی  تهران پیچ عرضه  کننده و توزیع  کننده انواع پیچ سرمته ای استیل در سایزهای مختلف  می باشد

برای کسب اطلاعات  بیشتر  و اطلاع از قیمت پیچ سرمته استیل با فروشگاه تماس حاصل نمایید                            

لیست محصولات

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*9.5

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  9.5mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*13

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*16

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*19

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*22

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.5*25

قطر پیچ :  3.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*13

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*16

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*19

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*22

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*22

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*28

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  28mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*25

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*30

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  30mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*32

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  32mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*36

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  36mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 3.9*38

قطر پیچ :  3.9mm     طول پیچ :  38mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*13

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*16

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*19

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*22

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*25

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*28

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  28mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*30

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  30mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*32

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  32mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*35

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  35mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.2*38

قطر پیچ :  4.2mm     طول پیچ :  38mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*13

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*16

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*19

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*22

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*25

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*28

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  28mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*30

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  30mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*32

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  32mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*35

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  35mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*38

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  38mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*45

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  45mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 4.8*50

قطر پیچ :  4.8mm     طول پیچ :  50mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*13

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*16

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*16

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*19

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*22

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*25

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*28

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  28mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*30

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  30mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*32

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  32mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*35

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  35mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*38

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  38mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*45

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  45mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*50

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  50mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*60

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  60mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*70

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  70mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*80

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  80mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*90

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  90mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*100

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  100mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*110

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  110mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*120

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  120mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 5.5*130

قطر پیچ :  5.5mm     طول پیچ :  130mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*13

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  13mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*16

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  16mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*19

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  19mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*22

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  22mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*25

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  25mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*28

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  28mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*30

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  30mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*32

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  32mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*35

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  35mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*38

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  38mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*45

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  45mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

پیچ سرمته ای استیل

سایز :  ST 6.3*50

قطر پیچ :  6.3mm     طول پیچ :  50mm  

نوع استیل : A4) 316 , (A2) 304)

استاندارد :  DIN 7504 K

 

لینک های مرتبط